Message form MD

H20 หมายถึงน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรแหล่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดอันจะขาดเสียมิได้ของมนุษย์ และน้ำไม่ใช่แค่ช่วยค้ำจุนชีวิตของมวลมนุษย์เท่านั้นแต่ยังช่วยเกื้อกูลเหล่าสรรพสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆด้วย ทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ชีวิตประจำวันของเราดำเนินไปได้ และยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ดังนั้นแล้วพวกเราเหล่ามนุษยชาติจำเป็นที่จะต้องพยายามอย่างดีที่สุดที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่เราไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้

บริษัท โอร์กาโน่ จำกัด นั้นได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1946 (2489) ในฐานะบริษัททางวิศวกรรมเพื่อการบำบัดน้ำ ให้บริสุทธิ์   เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่บริษัทได้มีการพัฒนาหลากหลายวิธีการในการใช้เทคโนโลยีเพื่อบำบัดน้ำให้มีความเหมาะสมกับความต้องการหลากหลายของกลุ่มลูกค้า    ปัจจุบัน บริษัท โอร์กาโน่  จำกัด ได้กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือมากที่สุด   ด้วยเหตุนี้เราจึงมีลูกค้าที่มีพื้นเพภูมิหลังหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละประเทศ   แต่ทั้งหมดต่างมีความต้องการนำน้ำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการการผลิตแทบทั้งสิ้น อาทิเช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก  แผงควบคุมไฟฟ้า   อาหาร  ยา  ปิโตรเคมี  รถยนต์ เครื่องจักร  โรงกรองน้ำ  และโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น

บริษัท โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 (2532) เป็นสาขาต่างประเทศ  ประจำประเทศไทย  ของ บริษัทออกาโน จำกัด
เราได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์จากลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว และเมื่อไม่นานมานี้ ความต้องการที่มีเพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าในประเทศไทยมีความหลากหลายที่คล้ายคลึงกันกับตลาดในประเทศญี่ปุ่น จากความต้องการเหล่านี้ เราจึงได้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดจากญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาเป็นหลัก  แนวทางการแก้ไข เช่น การนำน้ำกลับมาใช้ได้ใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์ด้วยระบบที่มีความก้าวหน้าสูง ซึ่งช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมลง เรามีเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการ จะเห็นได้จากผลตอบรับอย่างชื่นชมที่เราได้รับจากลูกค้าที่ประสบความสำเร็จและได้รับผลประโยชน์มหาศาลด้วยเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าของเรา

ปัจจุบันประเทศไทยมีความมั่นใจในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมหลายสาขา เพื่อที่จะส่งต่อความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งทั้งในขณะนี้และในอนาคต  บริษัทของคนไทยต่างก็ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีและบริการที่มีความน่าเชื่อถือ   บริษัท โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด มีความจริงใจ ที่จะช่วยให้บริษัทของคนไทยประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตและเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถรักษาสถานภาพความเป็นผู้นำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

และที่สำคัญอันจะขาดเสียมิได้ คือ เราคำนึงอยู่เสมอว่าจะต้องอนุรักษ์รักษาธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป