เพียวบ็อกซ์

 

เพียวบ็อกซ์:  เป็นนวตกรรมพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายและตอบสนองการผลิตน้ำ DI ได้ทุกพื้นที่ใช้งาน  ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วย

1. ระบบ Pre Treatment -Unit   ซึ่งจะช่วยคัดกรองสารแขวนลอย และสิ่งปนเปื้อน

2. ระบบ Deionized Unit  จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำ ให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ ปราศจากความเหนี่ยวนำไฟฟ้า

3.  ระบบ Tank Unit   เพื่อรองรับปริมาณน้ำและตอบสนองทุกความต้องการในการใช้งาน

เหมาะสำหรับ

          สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการน้ำ DI  ระหว่างการซ่อมบำรุง โรงงาน

          สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงระบบ และเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ DI สำรอง

          สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้น้ำ DI อย่างเร่งด่วน จากภาวะประสบภัย

          สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทดสอบ และวิจัย  และใช้น้ำDIในโรงงานเบื้องต้นก่อนดำเนินการ

          สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดความเสี่ยงของ

*สำหรับอุปกรณ์เพียวบ๊อกซ์   สามารถผลิตน้ำ DI ได้ถึง 20 cubic meter /hour